〈Yes上海现场〉唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人
Yes娱乐新闻中心  2016-09-17 00:50T中

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

Yes娱乐9月17日综合报导 16日,唐嫣现身上海《大话西游3》路演活动。身穿蓝色牛仔劲装的她露出修长双腿,美丽模样吸引观众目光。

微信公众号:Yes娱乐

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人

唐嫣《大话西游3》路演粉丝献花 牛仔连身裤活泼俏佳人


<<上一则

下一则>>


相关新闻